Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150228
Title: Petites transcendències
Author: Serra Pàmies, Aina
Director/Tutor: Dols Rusiñol, Joaquim
Keywords: Belles arts
Dibuix
Costumisme
Treballs de fi de grau
Arts
Drawing
Customs
Bachelor's thesis
Issue Date: 26-Jun-2019
Abstract: [cat] Petites transcendències és un projecte que dóna continuïtat a reflexions anteriors que portava amb mi i que altres vegades he intentat desenvolupar en una altra forma. Aquest intenta fer un recorregut en format de llibre per les vivències que les persones del meu voltant consideren importants de la seva vida. Anècdotes que recorden com quelcom que en certa manera les defineix. Reflexiono sobre quines són les persones apareixen a la publicació investigant noves maneres de crear xarxes afectives.
[eng] Petites transcendències (Small transcendences) is a project that gives continuity to previous personal inner thaughts that I’ve tried to develop diferently other times. It attempts to take a tour on book format through the experiences that people around me consider important in their lives. Experiences that they remind as something that defines them in a certain way. I think about people who appear in the publication. At the same time I investigate new ways to create affective networks.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019, Tutor: Dols Rusiñol, Joaquim
URI: http://hdl.handle.net/2445/150228
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petites transcendències DEFINITIU.pdf6.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons