Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150267
Title: La Geologia i les ciències de la terra a l'ensenyament secundari i a la universitat
Author: Busquets, Pere (Busquets i Buezo)
Duran, M. Eulàlia
Echebarria, Iñaki
Vilaplana, Miquel
Keywords: Geologia
Educació secundària
Educació superior
Issue Date: 2000
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Abstract: Per iniciativa del Vicerectorat de Docència i Estudiants de la Universitat de Barcelona el curs 1997-98 es va iniciar el Programa de Transició Batxillerat-Universitat de Barcelona coordinat per l’Institut de Ciéncies de l’Educació de la Universitat de Barcelona (ICE-UB). L’objectiu fonamental del Programa era intensificar l’intercanvi de coneixements i el treball en equip del professorat de Batxillerat i professorat de la Universitat de Barcelona per tal d’afavorir la incorporació deis alumnes al primer curs de les carreres universitáries...
URI: http://hdl.handle.net/2445/150267
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1471193?lang=cat
ISBN: 8488795491
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Geologia_i_ciencies_terra_a_secundari_i_universitat.pdf7.3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons