Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150269
Title: El Llenguatge logo en català
Author: Conesa, Pilar
Kirchner, Xavier
Marcet, Carles
Keywords: LOGO (Llenguatge de programació)
Programació (Ordinadors)
Llenguatges de programació
Escoles
Issue Date: 1985
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació: Departament d'Ensenyament de la Generalitat
Series/Report no: Materials experimentals ; 6
Abstract: És ben sabut que la Informàtica i els mitjans informàtics ofereixen a l’ensenyament un seguit de possibilitats molt interessants des del punt de vist pedagògic, com a eina especialment capaç per a emmagatzemar, subministrar i transmetre informació, com a eina que requereix una tècnica d’utilització —la programació—, l’aplicació de la qual té un valor formatiu intrínsec, i com a eina interactiva, pot ser un element de suport molt útil, pot potenciar la creativitat dels ensenyants i dels alumnes, incidir positivament sobre el procés d’aprenentatge i fomentar una actitud de crítica i de recerca davant les noves realitats que es presenten dia a dia com a fruit del progrés científic i tecnològic. Per tot això, l’Administració educativa ha de preveure, estudiar i dissenyar el camí a seguir per tal d’aprofitar al màxim i de la forma més escaient les possibilitats de la Informàtica.
Note: Publicació elaborada en el marc del Pla experimental d’introducció de la Informàtica a l’escola a través del Llenguatge Logo.
URI: http://hdl.handle.net/2445/150269
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2380313?lang=cat
ISSN: 847528163X
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Materials experimentals_6.pdf2.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons