Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150273
Title: Estructura del gen
Author: Serra Majem, Lluís
Cuello Subirana, Josep
Keywords: Genètica
Gens
Issue Date: 1987
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Series/Report no: Ciències naturals. Actualització de continguts i didàctica. Recursos
Abstract: En els estudis realitzats abans dels anys quaranta, amb plantes superiors i Drosophila, el gen era considerat com l’unitat hereditària que controlava un caràcter fenotípic. Es coneixia que els gens podien mutar a noves formes o al·lels i les noves combinacions d'al·lels de tipus salvatge i mutant, localitzats en posicions diferents en els cromosomes, eren el resultat del entrecreuament o «Crossing over» entre cromosomes homòlegs...
URI: http://hdl.handle.net/2445/150273
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1200510?lang=cat
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EstructGen.pdf3.96 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons