Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150322
Title: Recensió: Arzoz, Xabier (ed.). 'Bilingual Higher Education in the Legal Context. Group Rights, State Policies and Globalisation'
Author: Vila i Moreno, F. Xavier (Francesc Xavier)
Keywords: Bilingüisme
Educació superior
Ressenyes (Documents)
Bilingualism
Higher education
Reviews (Documents)
Bilingual Higher Education in the Legal Context. Group Rights, State Policies and Globalisation
Issue Date: 1-Jun-2013
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: enint en compte el paper de les universitats a l'hora de formar les elits intel·lectuals del país i la seva intensa imbricació amb el procés de creació de les nacions modernes, hom esperaria poder trobar dotzenes de referències analitzant les polítiques lingüístiques educatives en el marc de l'educació superior. Però la veritat és que, incomprensiblement, aquesta àmplia bibliografia ara per ara no existeix. Certament, aquest buit està començant a ser detectat, com mostren els congressos que l'editor d'aquest volum assenyala, la jornada que hi va dedicar el Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació el dia 28 d'octubre del 2011 sobre llengües mitjanes i universitats1o el recent número 216 de l'International Journal of the Sociology of Language, també dedicat a aquest tema. En tot cas, però, encara que només fos per haver començata omplir un buit clamorósen la bibliografia, el volum editat pel professor de la Universitat del País Basc Xabier Arzoz ja mereixeria l'atenció del lector. Però vet aquíque, a banda d'aquest factor,Bilingual education inthe legal contextconté tanta informació acurada i permet generar tanta reflexió comparativa que no dubtem de considerar que passarà aser considerat un llibre imprescindible en el camp de la política i la gestió lingüístiques.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.8030.02.21
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 2013, vol. 59, p. 234-240
URI: http://hdl.handle.net/2445/150322
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.8030.02.21
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
694283.pdf293.26 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons