Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150324
Title: Qüestions d'orientació : treballs amb mape
Author: Domínguez, Antoni
Keywords: Mapes
Ensenyament secundari
Ensenyament primari
Catalunya
Issue Date: 1981
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Abstract: És un fet evident que els mapes constitueixen un dels sistemes més utilitzats a l’actualitat per transmetre informació. Els mapes topogràfics són imprescindibles en l’estudi del medi físic. Els mapes temàtics són cada vegada més complexos i es pot dir que no hi ha paràmetre sociològic, econòmic, etc., que no pugui ser representat en un mapa. La correcta lectura i interpretació dels mapes és avui una necessitat per tot tipus de persones. En els diversos nivells de l’ensenyament els mapes són àmpliament utilitzats en distintes matèries (Geografia, Ciències Naturals, Història, etc). No obstant això, es pot comprovar amb facilitat que els escolars, especialment els de segona etapa d’EGB i els de primers cursos de BUP, no entenen adequadament tot el que els mapes signifiquen i representen. La comprensió i l’ús convenient dels mapes requereix la dedicació d’un temps específic, com a qualsevol altre tema...
Note: (Dibuixos J. M. Ros)
URI: http://hdl.handle.net/2445/150324
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2059720?lang=cat
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuestOrientTrebMapes.pdf9.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons