Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150761
Title: Sobre l'evolució del pensament geogràfic a Catalunya
Author: Benach, Núria
Garcia Ramon, M. Dolors
Tort i Donada, Joan, 1958-
Keywords: Geografia humana
Catalunya
Human geography
Catalonia
Issue Date: 2016
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: El 26 de març de 2015 va tenir lloc la segona de les sessions dedicades a la commemoració dels cinquanta anys de la publicació del primer volum de la Geografia de Catalunya publicar per l'editorial Aedos, amb la participació de Joan Tort i Núria Benach (Universitat de Barcelona), i Maria Dolors Garcia Ramon i Abel Albet (Universitat Autònoma de Barcelona). Trobareu el resum que en va fer l'Elisabet Sau a: http://scg.iec.cat/Scg9/Scg92/S91441.htm. Tal com es recollia en aquella ressenya, la taula rodona va comptar amb diferents exposicions esperonades per les preguntes formulades per Núria Benach, que actuà com a moderadora: 1. Què ha quedat d'aquell enfocament holístic de la geografia regional en la geografia catalana actual? És encara útil, fins i tot necessari, pensar la geografia com a ciència de la complexitat? 2. Qui ha fet geografia de Catalunya des dels anys 1960 a banda dels geògrafs? Podria ser que la feta per geògrafs no s'hagués allunyat dels esquemes "tradicionals"? 3. La influencia dels corrents estrangers (especialment angloamericans) que es detecta a la geografia catalana de manera força extensa a partir dels anys 1980 ha estat aplicada i s'ha fet visible als estudis de geografia sobre Catalunya? Per fer front a aquestes qüestions, Joan Tort, Abel Albet i Maria Dolors Garcia Ramon van acceptar el repte de reflexionar-hi.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.107
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2016, num. 81, p. 223-240
URI: http://hdl.handle.net/2445/150761
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.107
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
665763.pdf584.37 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons