Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150827
Title: Avenços cap a la síntesi de les formidolides B i C
Author: Gil, Alejandro
Albericio Palomera, Fernando
Álvarez Domingo, Mercedes
Keywords: Síntesi orgànica
Productes naturals
Organic synthesis
Natural products
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] En el present treball es descriu la millora més important realitzada en el procés de la síntesi de les formidolides B i C. Aquesta millora es basa en un canvi d'estratègia per sintetitzar el nucli macrocíclic d'aquesta família de compostos. Els canvis principals han estat la utilització d'una metodologia diastereoselectiva per a la formació del nucli de tetrahidrofuran (THF), l'addició d'un al·lilstannà a un aldehid per donar exclusivament l'isòmer desitjat (Z)-1,5-anti i la millora en les condicions finals de ciclació. Tot això va suposar multiplicar per deu el rendiment descrit anteriorment.
[eng] This paper describes the most important optimization carried out in the phormidolides B and C synthetic process. It consists in a change of strategy in order to synthesize the macrocyclic core of this family of compounds. The main changes have been the use of a diastereoselective methodology to construct the tetrahydrofuran (THF) core, a (Z)-1,5-anti allylstannane addition where the synthesis converges, and a notable improvement in the cyclization conditions. All this work has supposed a 10-fold increment in the overall yield of the synthesis.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2003.01.73
It is part of: Revista de la Societat Catalana de Química, 2016, num. 15, p. 42-48
URI: http://hdl.handle.net/2445/150827
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2003.01.73
ISSN: 1576-8961
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
666592.pdf307.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons