Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150981
Title: Nutrition and fertility
Author: Matas Ayala, Anaïs
Director/Tutor: Rodríguez Lagunas, María José
Keywords: Nutrició
esterilitat
dieta
Treballs de fi de grau
Nutrition
infertility
diet
Bachelor's thesis
Issue Date: Jan-2020
Abstract: [eng] Infertility is a disease that currently affects 1 out of 6 citizens worldwide in their fertile lifespan. The main strategy to treat it is the use of ART (Assisted Reproductive Technology), which has a huge impact and economic, emotional and psychologic costs on society. It is because of this that other approaches are being studied to prevent infertility and help improve the fertility taxes, with a special focus on promoting changes in both lifestyle and nutrition patterns. There is literature demonstrating that actions targeted to improve the overall diet quality help increase fertility, whereas unhealthy diets are detrimental for fertility in both men and women. There is evidence showing positive effects of nutrients such as n-3 Polyunsaturated Fatty Acids (PUFAs) and folic acid and a negative impact of Trans Fatty Acids. However, evidence regarding the benefits of other nutrients such as n-6 PUFAs, monounsaturated and saturated fats, vitamins (D, E, C, A) and minerals and trace elements (Fe, Zn, I, Se, Ca) is still limited. Further investigations are needed to clarify the topic and elaborate specific recommendations and clinical guidelines to boost fertility.
[cat] La infertilitat és una patologia que actualment afecta a nivell mundial a 1 de cada 6 ciutadans en la seva etapa fèrtil. La principal estratègia per tractar-la són les tècniques de reproducció assistida (en anglès ART- Assisted Reproductive Techology), les quals tenen un elevat impacte i cost en la societat, tant a nivell econòmic com a nivell emocional i psicològic. És per això que s’estan estudiant altres estratègies per prevenir la infertilitat i ajudar a millorar les taxes de fertilitat, amb un èmfasi especial en la promoció de canvis en l’estil de vida i en els patrons alimentaris i dietètics. Hi ha literatura que demostra que accions orientades a seguir una dieta més saludable ajuden a millorar la fertilitat, mentre que patrons dietètics poc saludables són perjudicials tant en l’home com en la dona. Hi ha evidència dels efectes positius de nutrients com els àcids grassos poliinsaturats n-3 i l’àcid fòlic i també de l’impacte negatiu dels àcids grassos trans. Tot i així, l’evidència sobre els beneficis d’altres nutrients com els àcids grassos poliinsaturats n-6, monoinsaturats i saturats, les vitamines (D, E, C, A) i els minerals i elements traça (Fe, Zn, I, Se, Ca) és molt limitada. En el futur calen més investigacions per clarificar aquest tema i per poder elaborar recomanacions específiques i guies clíniques per potenciar la fertilitat.
Note: Treballs Finals de Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2019-2020. Tutor: María José Rodríguez Lagunas
URI: http://hdl.handle.net/2445/150981
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Nutrició Humana i Dietètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Matas_Anaïs.pdf7.81 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons