Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/151247
Title: La Reserva Natural Especial de S’Albufereta. Evolució des de la seva declaració (2001-2018).
Author: Cantallops Alba, Maria
Director/Tutor: Martín i Díaz, Jordi
Keywords: Espais naturals protegits
Gestió ambiental
Zones humides
Ecosistemes
Protecció ambiental
Mallorca (Illes Balears)
Tesis de màster
Protected areas
Environmental management
Wetlands
Biotic communities
Environmental protection
Majorca (Balearic Islands)
Masters theses
Issue Date: Feb-2020
Abstract: La Reserva Natural de s’Albufereta (RN) és una de les zones humides més importants de la illa de Mallorca, per la seva singularitat i per l’elevada biodiversitat que hi alberga. La meva relació amb l’espai natural esdevé des de la seva declaració l’any 2001, amb la visita per a l’observació d’aus, i des del 2011 com a facultatiu tècnic en educació ambiental amb plaça compartida a temps parcial amb l’altra gran zona humida propera, el Parc Natural de s’Albufera (PNA). La curiositat per conèixer més sobre l’espai i poder transmetre millor els seus valors, i la manca de publicacions al seu respecte, em du a plantejar-me una valoració dels canvis produïts a l’espai natural d’ençà la seva declaració i recollir en un sol document aquells canvis més rellevants soferts envers la seva conservació i l’ús públic. En aquesta valoració també crec interessant recollir l’avaluació qualitativa dels serveis ecosistèmics de la zona humida i realitzar una anàlisi sobre les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) on quedin reflectides les opinions i visions dels treballadors de la RN, així com la dels actors principals d’aquesta, per poder obtenir-ne una visió global de la situació actual de la RN. L’aplicació dels indicadors de resultats sobre qüestions relacionades amb els objectius de la seva declaració poden ser una eina útil per a valorar els canvis soferts a l’espai protegit i avaluar així la gestió realitzada.
Note: Treballs Finals del Màster de Planificació Territorial i Gestió Ambiental, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Jordi Martín Díaz
URI: http://hdl.handle.net/2445/151247
Appears in Collections:Màster Oficial - Planificació Territorial i Gestió Ambiental

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Cantallops Alba_ Maria.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons