Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152140
Title: Més enllà de Kohlberg: l'aprenentatge ètic per a la coherència entre judici, sentiments i accions morals
Author: Tey, Amèlia
Buxarrais Estrada, Maria Rosa
Keywords: Educació moral
Raonament
Moral education
Reasoning
Issue Date: 1-Dec-2017
Publisher: Societat Valenciana de Psicologia
Abstract: Per a la comunitat educativa el desenvolupament moral segueix sent un assumpte de preocupació. Diversos agents dediquen temps i esforç a un tema que, actualment, evidencia una clara separació entre allò teòric i allò pràctic, un biaix entre el que hom pensa i el que hom fa, entre el raonament i les ac-cions morals. Les finalitats i les intencions dels agents educatius són respec-tables; però contràriament a aquestes, nens i adolescents actuen de manera massa reactiva i els costa generalitzar certs comportaments. En aquesta línia, el plantejament de Kohlberg, centrat en el desenvolu-pament del judici moral, sembla donar-los principalment elements discursius formals, que sempre han d'anar acompanyats d'una reflexió personal més profunda que motivi el canvi real de la persona. En definitiva, l'evolució de l'enfocament per analitzar situacions carregades de valors no té correlació directa amb la capacitat real per a prendre decisions al mateix nivell. A partir d'aquesta anàlisi proposem un enfocament integrador de la persona per a potenciar el seu desenvolupament moral.
Note: Reproducció del document publicat a: http://roderic.uv.es/handle/10550/65202
It is part of: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2017, vol. 18, num. 2, p. 23-38
URI: http://hdl.handle.net/2445/152140
ISSN: 1135-1268
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
684368.pdf780.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.