Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152304
Title: Cròniques de MªDolores Consuelo. Tiritfg
Author: Edo Serrano, Júlia
Director/Tutor: Grau, Eulàlia (Grau i Costa)
Keywords: Belles arts
Escultura
Titelles
Treballs de fi de grau
Arts
Sculpture
Puppets
Bachelor's thesis
Issue Date: 12-Jun-2019
Abstract: [cat] Aquesta proposta artística gira al voltant de l’art viu, el teatre, la performance i, més en concret, de les titelles. Aquesta eina ancestral que ens ajuda als humans a entendre millor la vida, a crear nous móns possibles, és utilitzada per crear espais de trobada. La cultura popular, i, en aquest cas, les titelles, incideixen en l’espai públic, reivindicant les arts de carrer, habitant les places dels pobles, fent possible la democratització de l’art. Una demostració és que la cultura de carrer ha format part de la contracultura, de les reivindicacions. Veurem també que normalment l’ofici de titellaire ens remet a un modus operandi alternatiu a la societat consumista, productivista. Fins i tot la pròpia elaboració de la titella funciona de forma cooperativa, el mateix podríem comentar de la Casa-taller on ha estat creada. Na MªDolores Consuelo, personatge que prén vida éssent una titella de fil, pretén ésser un testimoni de la situació contemporànea. Aquesta encarna la representació d’una veïna d’un barri popular que pateix especulació immobiliària.
[eng] This artistic proposal revolves around living art, theater, music, performance and, specifically, puppets. This ancestral tool that helpsus to better understand ouw lives and to create whole new worlds is also used to find meeting spaces. Popular culture in general and puppets in particular, wich is what we are concerned witha, have a direct impact on the public space, in such way that they claim the street arts, they occupy the squares of towns and make feasible the democratization of art. This can be clearly seen in the fact that popular culture has historically been part of counterculture, of social claims. Maria Consuelo, a character who comes to life as a string puppet and tries to be a testimony of the contemporany situation that some groups pf the population have to live by embodying a neighbor from a working class neighborhood who es suffering as a result of real-estate speculation.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Grau, Eulàlia (Grau i Costa)
URI: http://hdl.handle.net/2445/152304
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG ben juliaedo.pdf8.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons