Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152328
Title: “Quatre poemes xinesos", de Josep Carner. Apunts per a una edició crítica de lluna i llanterna
Author: Cabrera Garcia, Núria
Director/Tutor: Coll, Jaume (Coll Llinàs)
Keywords: Treballs de fi de grau
Bachelor's thesis
Carner, Josep, 1884-1970. Quatre poemes xinesos
Carner, Josep, 1884-1970. Lluna i llanterna
Issue Date: 14-Jun-2019
Abstract: [eng] The aim of this paper is to do a critical edition of “Quatre poemes xinesos” (La Publicitat, 1932), the first released collection of Josep Carner's chinese poems. Particularly, this study centers on the comparison of the variant lessons regarding of Lluna i llanterna, the Poesia's section »Lluna i llanterna« and the autographs of the Fons Carner, located in the Biblioteca de Catalunya. The critical edition is accompanied by an introduction that follows the translational tradition of Chinese poetry in Catalonia until 1967 and by an emptying of the intermediaries sources that the poet would have used as an inspiration for his verses.
[cat] L’objectiu d’aquest treball és el de fer una proposta d’edició crítica de “Quatre poemes xinesos” (La Publicitat, 1932), el primer recull conegut de poesia xinesa de Josep Carner. Concretament, l’estudi se centra en la comparació de les lliçons variants del text respecte de les formes posteriors de Lluna i llanterna, de la secció »Lluna i llanterna« de Poesia i dels autògrafs del Ms. 4731/12 del Fons Carner de la Biblioteca de Catalunya. L’edició crítica s’acompanya d’una introducció que ressegueix la tradició traductològica de poesia xinesa a Catalunya fins l’any 1967 i d’un buidatge de les fonts mitjanceres que el poeta hauria fet servir com a inspiració dels seus versos. Tot plegat, uns breus apunts per a una futura edició crítica de Lluna i llanterna més extensa i detallada.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Jaume Coll i Llinàs
URI: http://hdl.handle.net/2445/152328
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia CatalanaThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons