Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152559
Title: Llista dels Heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). Versió 1
Other Titles: Checklist of Heteroptera of Catalonia (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). Version 1
Author: Goula, Marta
Ribes, Jordi
Serra Sorribes, Antoni
Keywords: Biodiversitat
Hemípters
Catalunya
Biodiversity
Hemiptera
Catalonia
Issue Date: Jun-2010
Publisher: Universitat de Barcelona. Centre de Recursos de Biodiversitat Animal
Series/Report no: Publicacions del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal; Volum 3, 2010
Abstract: [cat] El document que segueix és la llista o “checklist”, en terminologia anglosaxona, dels heteròpters de Catalunya, ordenats taxonòmicament d’acord amb les darreres publicacions. En general, els tàxons estan citats al catàleg (J. Ribes et al., 2004), però quan consten a les addicions (J. Ribes et al., 2008), s’hi ha posat un asterisc (*). Les espècies que per oblit no s’havien posat en cap d’aquestes dues publicacions, o que s’han esmentat de Catalunya després de les addicions, van acompanyades de la referència bibliogràfica. Fins a gènere, l’ordre és taxonòmic, però els subgèneres, les espècies i les subespècies segueixen l’ordre alfabètic. El nombre d’espècies i subespècies és de 1064.
[eng] The document that follows is a checklist of the Heteroptera of Catalonia, taxonomically sorted according to the latest publications. In general, the taxa are cited in the catalogue (J. Ribes et al., 2004), but when reflected in the addenda (J. Ribes et al., 2008), they have an asterisk (*).The species neglected in boh these publications or that have been mentioned in Catalonia after them are accompanied by the bibliographic reference. Until genus taxa are taxonomically ordered, but the subgenera, species and subspecies are alphabetically ordered. Total number of species and subspecies is 1064.
Note: Versió 1, juny 2010
Podeu consultar la Versió 2 de Juliol de 2020 a: http://
URI: http://hdl.handle.net/2445/152559
Related resource: http://
Appears in Collections:Publicacions del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volum3_Llista_heteropters_de_Catalunya_v1.pdf4.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.