Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152683
Title: Més enllà dels gremis i de les fàbriques d'indianes. La diversitat de formes de produir a la Catalunya del segle XVIII i primera meitat del segle XIX
Author: Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957-
Keywords: Industrialització
Indústria tèxtil
Història
Catalunya
Industrialization
Textile industry
History
Catalonia
Issue Date: 2017
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: En aquest treball volem posar èmfasi en desenes d'activitats econòmiques que es desenvoluparen en el món rural més enllà de l'activitat agrícola concreta. Eren sovint estacionals, requerien molta mà d'obra i es convertiren en un ingrés fonamental per la població rural. No eren activitats protoindustrials, sinó eren transformació de matèries primeres que es trobaven precisament en l'espai rural no dedicat als conreus. Es fa una descripció d'aquestes activitats per mostrar com jugaven un paper fonamental en la producció de béns i serveis a Catalunya i com el creixement econòmic posterior no es pot entendre sense la tasca desenvolupada per aquestes xarxes. El canvi tècnic i l'importació de noves matèries primeres serà en bona part el causant de la seva destrucció i els veïns que s'hi dedicaven hauran d'adaptar-se a noves situacions. A vegades reinventaven l'activitat, en altres simplement, emigraven
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.129
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2017, num. 83, p. 183-211
URI: http://hdl.handle.net/2445/152683
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.129
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
670852.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons