Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152686
Title: La reestructuració postfordista a Manresa: estratègies dels agents locals en una lògica global
Author: Montesinos Ciuró, Eduard
Keywords: Industrialització
Història
Manresa (Catalunya)
Industrialization
History
Manresa (Catalonia)
Issue Date: 1-Dec-2016
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Existeix una relació dialèctica entre processos globals i localitats. Les transformacions globals són condicionants per als llocs, però aquests també tenen capacitat per marcar la seva pròpia empremta. Es presenta una mostra empírica d'aquest debat teòric a partir del cas de Manresa. S'analitza el procés de desindustrialització de la ciutat en els darrers 40 anys a través de la revisió dels documents fonamentals publicats sobre la temàtica i de les estadístiques disponibles. També s'analitzen les estratègies per fer front a aquest procés d'alguns agents locals de la ciutat, en base a entrevistes semiestructurades. Es constata que a Manresa, a diferència del que ocorre a altres indrets, els principals agents han estat incapaços de fer front comú per resoldre els problemes que la ciutat té plantejats. Cal, aleshores, posar atenció a les iniciatives sorgides fora de les institucions polítiques o econòmiques.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.110
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2016, vol. -, num. 82, p. 69-86
URI: http://hdl.handle.net/2445/152686
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3002.01.110
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
671328.pdf343.46 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons