Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152757
Title: Memòria 2018-2019. Universitat de Barcelona
Author: Universitat de Barcelona
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona
2018-2019
Issue Date: Mar-2020
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona
Series/Report no: Memòries (Òrgans de govern, Gerència, Consell Social)
Abstract: La Memòria de la Universitat de Barcelona presenta les principals activitats del curs acadèmic 2018-2019 i el conjunt d’iniciatives, dades i resultats més remarcables que ha assolit la institució. S’hi destaca el més rellevant dels àmbits de la docència, la recerca, la transferència, les activitats que centren la vida universitària dels estudiants, així com la projecció de la UB en la societat i en el món.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/153941 i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/154397 (vegeu recurs relacionat)
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=11514
URI: http://hdl.handle.net/2445/152757
Related resource: http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=11514
http://hdl.handle.net/2445/153941
http://hdl.handle.net/2445/154397
Appears in Collections:Memòries dels cursos acadèmics - Universitat de Barcelona
Col·lecció Memòries - Òrgans de govern, Gerència, Consell Social - eBooks - (Publicacions i Edicions UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoriaUB1819_cat.pdf16.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.