Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152804
Title: Les transferències de la tradició constitucional catalana al liberalisme. Cap a una història global i federalitzant de la nació espanyola. A propòsit d un escrit de Joan Lluís Marfany.
Other Titles: Transfers Catalan tradition constitutional liberalism. Towards a global history and federalize the Spanish nation. About a written Joan- Lluís Marfany.
Author: Roca Vernet, Jordi, 1976-
Keywords: Història
Catalunya
Liberalisme
Federalisme
Constitucions
History
Catalonia
Liberalism
Federalism
Constitutions
Issue Date: 1-Dec-2013
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: [spa] Repensar la història del primer liberalisme a Catalunya des d'una perspectiva doble, d'una banda en funció de la tradició constitucional catalana, i de l'altra des d'una vessant Atlàntica. Els liberals catalans se sentiren atrets per les tendències federals europees i americanes que estaven explorant noves vies d'organització del poder polític en els nous règims liberals. L'alternativa federalitzant catalana fou un ele-ment més del debat global sobre la formació de les nacions liberals al món.
[eng] Rethinking the history of liberalism first in Catalonia from a dual perspective, first in terms of constitutional tradition Catalan and the other from an Atlantic perspective. Liberals Catalans crush on federal European and American trends that were exploring new ways of organizing political power in the new liberal regimes. The alternative federalised Catalan was one element of the global debate on the formation of liberal nations in the world.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/330655
It is part of: Recerques, 2013, num. 67, p. 163-178
URI: http://hdl.handle.net/2445/152804
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
691461.pdf177.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.