Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/152905
Title: L'impacte dels projectes radicals del Trienni en l'exegesi exaltada de la Constitució de 1812
Author: Roca Vernet, Jordi, 1976-
Keywords: Trienni Constitucional, 1820-1823
Liberalisme
Constitucions
Liberal Triennium, 1820-1823
Liberalism
Constitutions
Espanya. Constitución (1812)
Issue Date: 2006
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: [cat] Durant el Trienni Liberal, els liberals més revolucionaris elaboraren i difongue-ren projectes constitucionals més radicals que la Constitució de 1812. Aquells liberalsas similaren les propostes forjades pel constitucionalisme il·lustrat napolità que havien arribat a Espanya de la mà dels exiliats liberals italians. El fracàs del cop d'estat contrarevolucionari de juliol de 1822 provocà un canvi de govern que afavorí el desenvolupament exaltat de la Constitució de 1812 i frenà qualsevol manifestació de reforma constitucional, tant en un sentit moderat com radical. El dogmatisme constitucional d'aquell govern ajudà al fet que els liberals més exaltats incorporessin a la seva interpretació de la Constitució els conceptes més radicals de la tradició constitucional napolitana: democràcia, dictadura i una limitada capacitat política del monarca.
[eng] During the Liberal Triennium (1820- 1823), the more revolutionary Liberals conceived and spread constitutional projects more radical than the Constitution of 1812. They were thus taking on board the ideas of Neapolitan constitutionalism brought over to Spain by Italian Liberal exiles. The failure of the counter-revolutionary coup of July 1822 caused a change of government, which encouraged Exaltado readings of the Constitution of 1812 and put a stop to any attempts at constitutional reform, whether in a Moderate or an Exaltado direction. The constitutional dogmatism of the new government pushed the more Exaltado among the Liberals into bringing into their interpretation of the Constitution the most radical concepts of the Neapolitan constitutional tradition: democracy, dictatorship, and a very restricted political role for the king.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137834
It is part of: Recerques, 2006, num. 52-53, p. 161-185
URI: http://hdl.handle.net/2445/152905
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
691469.pdf158.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.