Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/154369
Title: Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (setembre-desembre 2019)
Author: Anderson, Miriam
Keywords: Dret civil
Catalunya
Registre de la propietat
Civil law
Catalonia
Registration of land titles
Issue Date: 31-Jan-2020
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Abstract: Comentari a les resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 5 de setembre de 2019 (dret de retenció: la seva constitució requereix la intervenció dels propietaris de la finca); 12 de novembre de 2019 (propietat horitzontal: servitud per a instal·lació d'ascensor); 4 de desembre de 2019 (segregació de porció de terreny per transmetre-la al titular de la finca confrontant i procedir a l'agrupació: sobre la necessitat de llicència de parcel·lació o declaració d'innecessarietat - operacions realitzades fa més de 30 anys), i 9 de desembre de 2019 (testament de persona subjecta a curatela sense intervenció dels dos facultatius requerits per l'art. 421-9 CC).
Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 5 September 2019 (right of retention: its creation requires the intervention of the owners of the land); 12 November 2019 (condominium: easement to install a lift); 4 December 2019 (division of plots and the requirement of an administrative licence when the division took place over 30 years ago), and 9 December 2019 (partial incapacitation and the capacity to make a will: scope of the formal requirements laid down by article 421-9 of the Catalan Civil Code).
Note: Reproducció del document publicat a: https://indret.com/wp-content/uploads/2020/01/1517-2.pdf
It is part of: InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2020, num. 1, p. 483-500
URI: http://hdl.handle.net/2445/154369
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Privat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
697667.pdf266.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.