Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/156420
Title: Quadern de presentació del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura
Author: Abadal, Ernest
Villanueva Baselga, Sergio
Cangròs i Alonso, Núria
Universitat de Barcelona. Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura, Comunicació i Cultura (CRICC)
Keywords: Presentacions
Centres d'investigació
Universitat de Barcelona. Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura, Comunicació i Cultura (CRICC)
Issue Date: Apr-2020
Abstract: El Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) de la Universitat de Barcelona és un centre de recerca adscrit a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona que es va crear l’any 2017 per tal d’agrupar les activitats de recerca actives a la facultat i que giraven entorn de la informació i documentació, el patrimoni documental, els estudis culturals i la comunicació audiovisual. En aquest quadern volem resumir els nostres objectius i activitats. Hi podreu trobar la descripció de les vuit línies de recerca actives en aquest moment, també la fitxa del personal investigador que actualmente és membre del centre, el resum de projectes de recerca i de publicacions dels darrers tres anys (2017-2019) i, finalment, una referència a dos productes elaborats pel CRICC, l’Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura, una publicació biennal, i la base de dades MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes), que inclou la descripció de més de 45.000 revistes científiques. El quadern, per tant, vol ser la nostra carta de presentació i s’adreça a centres i personal investigador d’altres àmbits, en especial de les ciències socials, a investigadors i investigadores d’altres països que vulguin fer estades de col·laboració amb nosaltres, i també a personal investigador en formació que estiguin interessats en les nostres línies de recerca.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/156439 i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/163124
URI: http://hdl.handle.net/2445/156420
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/156439
http://hdl.handle.net/2445/163124
Appears in Collections:Memòries, Indicadors, Quaderns de difusió... (Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quadern-CRICC-2020-CAT.pdf2.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons