Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/157399
Title: Les entitats i els centres de secundària davant la diversitat religiosa: Possibilitats de confluència en processos d'Aprenentatge Servei (ApS) pel diàleg interreligiós i intercultural. [Informe de Recerca]
Author: Vilà Baños, Ruth
Burguet i Arfelis, Marta, 1968-
Escofet Roig, Anna
Freixa Niella, Montserrat
Graell Martín, Mariona
Noguera Pigem, Elena
Rubio Hurtado, María José
Sabariego Puig, Marta
Sánchez Martí, Angelina
Tarroc, Alba
Velasco Martínez, Anna
Belghirane El Moussaoui, Fatima
Beltrán Sánchez, Omaira
Keywords: Multiculturalisme
Religions
Educació secundària
Aprenentatge servei
Multiculturalism
Religions
Secondary education
Service learning
Issue Date: 2017
Abstract: El diàleg intercultural i interreligiós a l’educació pública és encara un repte a assolir i afrontar amb rigor. Entre els resultats que hem obtingut en la darrera recerca subvencionada per Afers Religiosos, hem pogut identificar certes llacunes en la formació inicial dels agents socioeducatius. Al mateix temps, la complexitat de la temàtica i la urgència en treballar-la per prevenir conflictes interculturals, xenofòbies, islamofòbies i actituds racistes vers la diversitat cultural i religiosa al nostre país, porta sovint a repensar noves formes i metodologies que fomentin actituds i competències democràtiques com és l’Aprenentatge i Servei (APS). La finalitat del projecte és analitzar quina és la panoràmica actual d’iniciatives d’entitats socials i comunitàries relacionats amb la diversitat religiosa i cultural en els centres públics d’Educació Secundària Obligatòria de Catalunya i la seva incidència en el desenvolupament de competències vers el diàleg interreligiós i intercultural en les i els joves. Es tracta d’analitzar quina és la realitat dels centres públics d’educació secundària obligatòria vers el diàleg interreligiós i intercultural, així com la visió dels professionals de les entitats vinculades a la diversitat religiosa i cultural catalana vers la seva incidència en l’educació dels i les joves. En darrera instància volem resoldre l’interrogant de si existeixen resistències o prejudicis vers intervencions educatives comunitàries com l’APS que es constitueixin com un veritable sostre de vidre per aquestes metodologies enfocades vers el diàleg interreligiós i intercultural entre la diversitat religiosa i no religiosa catalana.
URI: http://hdl.handle.net/2445/157399
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A PROJECTES DE RECERCA.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons