Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/158461
Title: Afavorir innovacions que canviïn la gramàtica de l'escola i les relacions pedagògiques, i que qüestionin la creació d'un subjecte neoliberal
Author: Hernández, Fernando (Hernández Hernández)
Keywords: Pedagogia
Interacció social
Neoliberalisme
Pedagogy
Social interaction
Neoliberalism
Issue Date: 2017
Publisher: Societat Catalana de Pedagogia
Abstract: Davant l'actual interès per afavorir innovacions educatives amb la finalitat de promoure la creació de xarxes d'escoles innovadores o avançades, aquest article tracta de contribuir a l'actual efervescència educativa que es viviu a Catalunya, explorant el següents temes: (a) apuntar una genealogia que ajudi a situar les relacions entre innovació i Escola; (b) revisar algunes aportacions de les recerques relacionades amb el canvi i la transformació en l'educació que poden aportar llum sobre les condicions que poden fer possible que un procés de canvi arreli en la vida del centre, i no acabi sent una innovació vinculada a una moda; (c) reflexionar sobre les estretes relacions entre algunes innovacions educatives i la formació d'un subjecte neoliberal; i (d) aprofitar l'actual desig innovador per reflexionar i fer visibles les cultures pedagògiques dels centres i planificar els processos de canvi amb estratègies no de d'alt a baix, sinó tenint presents les necessitats, sabers, i valors de cada comunitat educativa.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3007.01.93
It is part of: Revista Catalana de Pedagogia, 2017, vol. 12, p. 17-37
URI: http://hdl.handle.net/2445/158461
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3007.01.93
ISSN: 1695-5641
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Arts Visuals i Disseny)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
679587.pdf662.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons