Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/158589
Title: Història del document, l'edició i les arts gràfiques i del llibre a Catalunya (2012-2013)
Author: Gascón García, Jesús
Keywords: Història del llibre
Arts gràfiques
Història de la impremta
History of the book
Graphic arts
Printing history
Issue Date: 2014
Publisher: Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Es descriuen les publicacions més destacades; l'estat de la docència i els grups de recerca; els congressos, seminaris i reunions científiques, i els cursos i les exposicions relacionades amb la història dels documents, de l'edició, de la impremta i les arts gràfiques i del llibre a Catalunya en els darrers dos anys: 2012 i 2013. Es conclou en els annexos amb una bibliografia de les obres, la relació de les exposicions i de la informació de les assignatures impartides en centres d'ensenyament superior que existeixen a Catalunya. [apa] Se describen las publicaciones más destacadas, el estado de la docencia y los grupos de investigación, los congresos, seminarios y reuniones científicas, cursos y exposiciones relacionadas con la historia de los documentos, la edición, la imprenta y las artes gráficas y del libro en Cataluña en los últimos dos años: 2012 y 2013. Se concluye en los anexos con una bibliografía de las obras, la relación de las exposiciones y de la información de las asignaturas impartidas en centros de enseñanza superior que existen en Cataluña. [en] This article reviews the most important publications in this field in the last two years. It also examines related activities in teaching and research and in the work presented in congresses, seminars, roundtables, courses and exhibitions. Finally, a series of appendices list relevant publications and exhibitions, as well as information on the subjects in this field that are taught at a university level.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/284036
It is part of: Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2014, vol. 3, p. 153-195
URI: http://hdl.handle.net/2445/158589
ISSN: 2014-0088
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
684204.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons