Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/159679
Title: La importancia del rol del personal no docente de apoyo para un sistema educativo inclusivo
Author: Jardi Ferre, Andrea
Gil-Fraca, S.
Fucho, M.
Burillo, M.
Keywords: Educació inclusiva
Política educativa
Inclusive education
Educational policy
Issue Date: 23-Nov-2019
Publisher: Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació
Abstract: Les polítiques educatives pretenen ser cada vegada més inclusives, tal i com es desprèn de l'ús d'aquesta terminologia en lleis i iniciatives nacionals i internacionals. Una de les figures de suport que tradicionalment ha estat lligada a la presència en aules ordinàries d'alumnat amb discapacitat o dificultats d'autoregulació de la conducta és el personal no docent de suport. Tot i haver estat estudiats internacionalment, la presència d'aquests professionals a les aules i l'important paper que tenen per aconseguir un sistema cada vegada més inclusiu, gairebé no hi ha dades d'ells en el context espanyol. Aquests article té com a objectiu difondre coneixement quant a les evidències entorn al personal no docent de suport així i com mostrar les tres figures presents en el sistema educatiu català: els i les educadors/es d'educació especial (EEE), els i les auxiliars d'educació especial (AEE) i els i les monitors/es de suport (conegudes com vetlladors/es). Per tant, s'explica el cas català en particular i es recullen i conjuguen els diferents models recomanats, sense obviar les preocupacions entorn a la formació, exigències i condicions contextuals. En suma, es subratlla la importància de concebre el suport d'una forma més distribuïda i l'adopció d'un rol educatiu que vagi més enllà de la mera assistència.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.32093/ambits.vi51.1424
It is part of: Àmbits de Psicopedagogia i Orientació, 2019, num. 51, p. 85-94
URI: http://hdl.handle.net/2445/159679
Related resource: https://doi.org/10.32093/ambits.vi51.1424
ISSN: 2339-7454
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica i Organització Educativa)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
698171.pdf576.46 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons