Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/159817
Title: L'acompanyament en sortir de la presó
Author: Martínez Catena, Ana
Iturbe Ferré, Núria
Keywords: Delinqüents
Rehabilitació de delinqüents
Delinquents
Rehabilitation of criminals
Issue Date: 2018
Publisher: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya
Abstract: L'abordatge imperant en la creació i avaluació dels programes de rehabilitació ha estat, des de la seva aparició a partir de l'any 1990, el del paradigma What Works, segons el qual per reduir el delicte s'ha d'atendre a les causes personals dels individus. Així el punt d'atenció rehabilitador es troba en el reforç del càstig i la gestió del risc. La intervenció rehabilitadora es planteja com un procés de reeducació obligatòria que té com a objectius principals afavorir en l'individu l'adquisició de les habilitats necessàries per exercir els seus drets i deures com a ciutadà, i la redirecció dels seus dèficits, tot assumint de forma individual i plena la responsabilitat de les seves conductes (Andrews i Bonta, 2016; Andrews, Bonta, i Wormith, 2011). En canvi en els darrers anys, amb l'aparició de les teories del desistiment s'ha posat especial èmfasi en la resposta comunitària com a element essencial per la reinserció social dels delinqüents. Així, la clau del desistiment es podria trobar en la interrelació que es pugui donar entre el potencial de canvi de l'individu i les possibilitats d'integrar-se a les diferents estructures socials com a membre de la societat civil (Durnescu, 2017; Maruna, Porter, i Carvalho, 2014; Stephen Farrall, Bottoms, Shapland, Farrall, i Bottoms, 2010).
Note: Reproducció del document publicat a: http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/butlleti_invesbreu/INVESBREU76_CAT.pdf
It is part of: Invesbreu, 2018, vol. 76, p. 4-9
URI: http://hdl.handle.net/2445/159817
ISSN: 1138-5014
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Psicologia Clínica i Psicobiologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
698673.pdf91.85 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons