Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/160117
Title: Antoni M. Alcover i el parlar de Tàrbena
Author: Perea, Maria Pilar, 1960-
Keywords: Dialectologia
Lingüística
Dialectology
Linguistics
Issue Date: 2018
Publisher: Sociedad Castellonense de Cultura
Abstract: L'objectiu principal d'aquest article és descriure el viatge que el 1918 efectuà Antoni M. Alcover a Tàrbena i examinar els materials lingüístics que hi recopilà per desenvolupar dos dels seus projectes més magnes: el Diccionari català-valencià-balear i La flexió verbal en els dialectes catalans. Complementà­ riament, es documenten les referències que, sobre l'eixida, apareixen al Bolletí del diccionari de la llengua catalana i en els quaderns de camp, que apleguen informacions de tipus fonètic, morfològic, sintàctic, lèxic i folklòric. El conjunt ofereix una informació prou completa sobre les característiques del parlar de Tàrbena de començament del segle XX.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 2018, vol. 94, p. 33-50
URI: http://hdl.handle.net/2445/160117
ISSN: 0210-1475
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
698145.pdf572.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.