Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/161377
Title: No t'oblidis de cuidar-te! Un projecte d'educació per a la salut dirigit als cuidadors informals de persones amb demència
Author: Bonet Cantero, Ariadna
Keywords: Cuidadors
Demència
Educació sanitària
Qualitat de vida
Treballs de fi de grau
Caregivers
Dementia
Health education
Quality of life
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2020
Abstract: L'envelliment de la població està donant lloc a un increment de les persones que pateixen demència. Els principals proveïdors de les cures d'aquestes són els cuidadors informals, generalment familiars de la persona afectada que s'encarreguen de suplir les seves necessitats de manera no recompensada. Tot i que cuidar d'una persona estimada pot ser molt satisfactori, tal com explica una cuidadora entrevistada, és molt demandant i pot donar lloc a afectacions físiques i psicològiques, conegudes com la sobrecàrrega del cuidador. Per evitar aquesta sobrecàrrega, cal oferir suport als cuidadors durant tot el procés i dotar-los dels recursos necessaris per poder fer front a la situació. Per tot l'esmentat, aquest projecte neix amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb demència i dels seus cuidadors, s'estructura al voltant d'un conjunt de sessions presencials a un centre d'atenció primària i de pràctiques vivencials al domicili i es fonamenta en el model de Les 14 Necessitats de Virginia Henderson i The ABC-X model of family stress. A més, disposa d'un enfocament multidisciplinari i continuat, que busca abordar cada situació de manera individualitzada i integral, i inclou un posterior seguiment i l'oportunitat de repetir les sessions necessàries una vegada finalitzat el programa. Tot això, amb la finalitat de no deixar que els cuidadors hagin d'afrontar sols una realitat que no han escollit viure.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Narly Benachi Sandoval
URI: http://hdl.handle.net/2445/161377
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161377.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons