Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/161654
Title: La fauna del jaciment de Mas d'en Gual (el Vendrell, Baix Penedès) en el context dels assentaments especialitzats d'època ibèrica.
Author: Valenzuela Lamas, Sílvia
Nadal Lorenzo, Jordi
López, Daniel
Keywords: Fauna
Protohistòria
Animals
Protohistory
Mas d'en Gual (El Vendrell, Baix Penedès : Jaciment arqueològic)
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: [cat] En aquest article es presenten els resultats de l'estudi arqueozoològic de les restes de mamífer i malacofaunístiques recuperades a Mas d'en Gual (el Vendrell), amb especial incidència en les característiques tafonòmiques i la significació del conjunt. Les restes permeten ampliar el corpus de dades osteomètriques a jaciments ibèrics, així com millorar el coneixement sobre l'alimentació i la gestió dels residus als petits jaciments rurals d'aquest període.
[eng] Diet and the treatment of waste in the Iberian small rural settlements of Catalonia (5th-2nd centuries BC) is still fairly known. The present study aims to contribute to this issue, together to provide osteometrical data for the late Iron Age. Zooarchaeological results are presented (mammals and molluscs), with special attention to taphonomical characteristics and the assemblage signification.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/RAP/article/view/251916
It is part of: Revista d'Arqueologia de Ponent, 2010, num. 20, p. 215-224
URI: http://hdl.handle.net/2445/161654
ISSN: 1131-883X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
580885.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.