Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/161655
Title: El finançament de la recerca arqueològica a Catalunya. Reflexions sobre la recerca programada
Author: Gracia Alonso, Francisco, 1960-
Keywords: Finançament
Arqueologia
Catalunya
Funding
Archaeology
Catalonia
Issue Date: 2009
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: L'organització actual de la recerca arqueològica a Catalunya es va iniciar arran del decret de 27/05/1980 (DOGC 28/05) sobre transferències a la Generalitat de competències, funcions, serveis, organismes i unitats adscrites a les Diputacions catalanes. Així, van ser traspassats el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments i l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona; i el Servei d'Investigacions Arqueològiques i de Conservació i Catalogació de Monuments de la Diputació de Girona. El decret 115/1980 de 23/06/1980 (DOGC 23/07) creà la Direcció General del Patrimoni Cultural que englobà les competències sobre arqueologia, i pel decret 295/1980 (DOGC 07/01/981) es crearen el Servei d'Arqueologia i la Comissió Assessora en el si de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Poc temps després, el RD 1010/1981 de 27/02/1981 (BOE 01/06) transferia els serveis i funcions que en matèria d'excavacions arqueològiques l'Estat prestava a Catalunya, amb una dotació global, procedent de la DG BBAA de 235.926.000 PTA, de les quals només 11.000.000 PTA corresponien a despeses relacionades amb la recerca i valoració del Tesoro Artístico Nacional, quedant sense determinar els relatius a despeses per a excavacions arqueològiques.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/RAP/article/view/251891
It is part of: Revista d'Arqueologia de Ponent, 2009, num. 17, p. 362-368
URI: http://hdl.handle.net/2445/161655
ISSN: 1131-883X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
589647.pdf127.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.