Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162278
Title: Parentalitat i parla adreçada als infants: com els adults promouen el desenvolupament comunicatiu i lingüístic infantil
Author: Rivero García, María Magdalena
Vilaseca Momplet, Rosa María
Keywords: Adquisició del llenguatge
Atenció precoç
Language acquisition
Early intervention (Education)
Issue Date: 2-Dec-2019
Publisher: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC). Universitat de Barcelona
Abstract: En aquest article oferim una revisió actualitzada dels principals resultats de les investigacions sobre el desenvolupament inicial de la comunicació i del llenguatge, posant l'èmfasi en com els pares i les mares, i en general els adults significatius per als nens i les nens, promouen el desenvolupament de les habilitats comunicatives i lingüístiques infantils. Inicialment, revisem les característiques dels primers intercanvis comunicatius entre bebès i adults, centrant-nos especialment en com evolucionen l'atenció conjunta i la intencionalitat en el marc d'aquests intercanvis. Posteriorment, abordem com determinats comportaments parentals que defineixen la parentalitat positiva s'han mostrat relacionats amb el desenvolupament infantil en general i amb el desenvolupament comunicatiu i lingüístic en particular. També ens referim a les característiques de la Parla Adreçada als Infants que, d'acord, amb les investigacions, donen suport al procés d'adquisició del llenguatge. Acabem senyalant algunes implicacions pràctiques dels resultats de les investigacions, a prendre en consideració en la intervenció professional amb les famílies i els educadors dels nens i nenes que requereixen una atenció especial en l'àrea de la comunicació i del llenguatge.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/article/view/28434/30478
It is part of: LSC- Llengua, Societat i Comunicació, 2019, num. 17, p. 42-57
URI: http://hdl.handle.net/2445/162278
ISSN: 1697-5928
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
693616.pdf303.13 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons