Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/162340
Title: La gestió comunal de boscos i pastures a les muntanyes pirinenques
Author: Beltran, Oriol
Vaccaro, Ismael
Keywords: Ordenació del territori
Béns comunals
Muntanyes
Pirineus
Regional planning
Commons
Mountains
Pyrenees
Issue Date: 2017
Publisher: Fundació Nous Horitzons
Abstract: Les comarques de l'Alt Pirineu concentren un alt percentatge de terrenys de titularitat pública. La grandària de les finques i les forests pertanyents a les entitats locals (municipis i EMD) i a la Generalitat assoleix avui el 91,1% de la superfície de la Val d'Aran, el 66,6% a l'Alta Ribagorça i el 63,8% al Pallars Sobirà, les tres comarques catalanes que tenen també una proporció més gran de superfície forestal. Aquestes xifres són indicatives del gran abast que va tenir històricament la propietat comunal en aquestes zones de muntanya.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.noushoritzons.cat/ca/fundacio-nous-horitzons/publications%3Ffield_topic_target_id=All&publication=457.html
It is part of: Revista Nous Horitzons, 2017, num. 215, p. 80-85
URI: http://hdl.handle.net/2445/162340
ISSN: 0213-1366
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Antropologia Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
671170.pdf899.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons