Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164478
Title: El codisseny com a metodologia d’investigació i innovació educativa: el potencial de la participació
Author: Ayuste, Ana
Escofet Roig, Anna
Gros Salvat, Begoña
Payá Sánchez, Montserrat
Rubio i Serrano, Laura
Keywords: Educació superior
Innovacions educatives
Aprenentatge servei
Higher education
Educational innovations
Service learning
Issue Date: 2018
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: El codisseny basa la investigació i la innovació en el desenvolupament de processos col·laboratius entre els agents implicats (Rowland, 2008). D’aquí que la seva característica principal és el desenvolupament de múltiples interaccions col·laboratives amb el propòsit d’avaluar, innovar i de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge (Anderson i Shattuck, 2012). D’altra banda, com planteja Murcott (2007), l’ús del codisseny és un bon mètode per aconseguir la implicació dels beneficiaris atorgant-los una posició d’influència i de poder. En aquest sentit, la metodologia obeeix a la possibilitat d’integrar mirades i estratègies participatives orientades a reconèixer la veu dels subjectes implicats i a comprometre’ls amb la millora del seu propi aprenentatge i la de la seva realitat. Des d’aquesta perspectiva, la participació activa dels agents implicats es requereix en tot el procés, des de la planificació inicial fins al moment de la implementació, per assegurar que el disseny final respon realment a les seves necessitats i als seus interessos. Com qualsevol procés col·laboratiu, és important tenir en compte que no hi ha una única resposta, atès que es tracta d’un procés creatiu que pot generar múltiples i diverses propostes.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164497
It is part of: Capítol 1 del llibre: Lleixà, T.; Gros, B.; Mauri, T.; Medina, J.L (cords.). 2018. Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: IRE-UB. ISBN: 978-84-09-02934-1. pp. 7-12.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164478
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164497
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRE-UB_2018_7-12.pdf119.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons