Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164497
Title: Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos
Author: Lleixà Arribas, Teresa
Gros Salvat, Begoña
Mauri, Teresa
Medina, José Luis (Medina Moya)
Keywords: Educació superior
Innovacions educatives
Higher education
Educational innovations
Issue Date: 2018
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE-UB) Universitat de Barcelona
Abstract: La recerca i la innovació s’han convertit en una peça clau en l’assoliment d’una educació que impulsi el desenvolupament humà, econòmic i social i es converteixi en un instrument real de millora del benestar individual i col·lectiu. L’IRE-UB (Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona) s’ha creat, recentment, amb la finalitat de fomentar la investigació d’excel·lència en educació. Entre les seves finalitats, destaquen les de reforçar la investigació en educació, crear sinèrgies entre investigadors, aconseguir i optimitzar recursos i obrir camí als joves investigadors. Tot això, sense descuidar la seva clara vocació social centrada en posar-se al servei de l’entorn educatiu i en transferir de forma efectiva els resultats de la investigació. L’IRE-UB s’origina, doncs, amb la missió de contribuir a donar resposta als reptes educatius actuals, com poden ser el de millorar l’accés i la qualitat de l’educació, disminuir l’abandonament prematur, fomentar l’aprenentatge i la formació al llarg de la vida o afavorir els processos d’innovació educativa. Amb l’afany de concretar aquests reptes, sorgeix la primera publicació, impulsada des d’aquest institut, per a la qual alguns dels seus membres reflexionen sobre els reptes i les tendències en educació per al proper bienni, apuntant els seus propis compromisos en les qüestions que s’aborden. Mitjançant articles curts, els autors i les autores tracten aspectes com les característiques i la identitat de la formació universitària, així com les seves implicacions en el desenvolupament de la societat; les noves tendències en metodologies d’investigació educativa; l’orientació que adquireix la formació dels docents; la formació en disciplines educatives específiques; els valors en educació davant la responsabilitat social...
URI: http://hdl.handle.net/2445/164497
ISSN: 978-84-09-02934-1
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRE-UB_Educacio_2018-2020_CAT.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons