Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164499
Title: Cohesió social i emocions en la formació del professorat d’educació física
Author: Lleixà Arribas, Teresa
Pérez Escoda, Núria
Buscà Donet, Francesc
Keywords: Educació superior
Educació física
Educació emocional
Higher education
Educación física
Emotional education
Issue Date: 2018
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: L’educació física, en les pròximes dècades, haurà de prioritzar la pràctica de l’activitat motriu al llarg de tota la vida, valorant el seu paper en la salut i en la convivència ciutadana. Partint d’aquest repte, el present article estableix tres perspectives que han d’orientar la investigació relativa a la formació del professorat d’educació física: a) una formació competencial que la connecti amb la realitat pràctica; b) el desenvolupament de competències socials i cíviques dirigides a la responsabilitat individual i social; c) una formació en educació emocional que permeti atendre necessitats personals i socials dirigides a la convivència.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164497
It is part of: Capítol 10 del llibre: Lleixà, T.; Gros, B.; Mauri, T.; Medina, J.L (cords.). 2018. Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: IRE-UB. ISBN: 978-84-09-02934-1. pp. 61-65.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164499
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164497
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRE-UB_2018_61-65.pdf109.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons