Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164538
Title: La viabilitat de l’humanisme pedagògic a l’Europa postmoderna
Author: Vilanou, Conrad
Vilafranca Manguán, Isabel
Garcia Farrero, Jordi
Prats Gil, Enric
Keywords: Educació superior
Humanisme
Europa
Higher education
Humanism
Europe
Issue Date: 2018
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: Sembla obvi que Europa viu una profunda crisi tal com es pot comprovar amb el Brexit. No debades, Enrico Letta –primer ministre italià entre 2013 i 2014, i un dels líders que promou l’entesa llatina dins del context de la Unió– va publicar el llibre Hacer Europa y no la guerra (2017). Fa la impressió que el que ha succeït és que Europa –que havia estat històricament una via pedagògica i cultural, tal com es va simbolitzar en la figura d’Erasme de Rotterdam– ha optat per una via econòmica, basada en primer lloc en el carbó i l’acer, i més tard, en la lògica d’un mercat comú europeu. Fet i fet, aquesta deriva economicista s’ha accentuat en els darrers anys, a redós de la crisi financera de 2008, que ha prioritzat les qüestions del mercat en detriment d’una unitat de caire humanista. Fet i fet, aquest deixant humanista enllaça amb la tradició pedagògica, des de la Paideia grega als corrents neohumanistes dels segles xix i xx...
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164497
It is part of: Capítol 12 del llibre: Lleixà, T.; Gros, B.; Mauri, T.; Medina, J.L (cords.). 2018. Educació 2018-2020. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: IRE-UB. ISBN: 978-84-09-02934-1. pp. 73-77.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164538
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164497
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRE-UB_2018_73-77.pdf111.47 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons