Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164617
Title: El discurs a l’aula per al desenvolupment de les habilitats cognitives d’ordre superior a la formació inicial dels mestres
Author: Palou, Juli, 1954-
Fons, Montserrat
Keywords: Educació
Investigació
Formació del professorat
Education
Research
Teacher training
Issue Date: 2020
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: [cat] Les relacions entre llenguatge i pensament són la base d’aquest projecte d’innovació i recerca. L’objectiu és introduir els alumnes de la doble titulació de mestre al coneixement i ús del discurs que promou el desenvolupament de les habilitats cognitives superiors i que fa possible un aprenentatge integrat de les diferents disciplines. A través de la interrelació entre coneixement, pràctica i reflexió s’incideix en l’aprenentatge d’estratègies interactives i en el desenvolupament de competències lingüístiques que fomentin un rol cognitiu alt entre els aprenents. El dispositiu dissenyat implica la col·laboració entre estudiants de mestre, professors de la Facultat d’Educació de la UB i mestres d’infantil i primària. Amb el propòsit indicat, s’aplica una metodologia centrada en l’obtenció de dades a partir de textos multimodals i espais d’interacció verbal i de reflexió. L’impacte de la recerca està directament relacionat amb la construcció d’eines de millora de la pràctica professional del mestre.
[eng] The classroom discourse for the development of the higher order cognitive skills in the teachers training. The relationships between language and thought are the basis of this project. The main aim is to improve the knowledge and skills of the higher order cognitive skills in the teachers’ training. The relationships between language and thought are the basis of this project. The main aim is to improve the knowledge and skills of higher order cognitive skills in the teachers’ training that makes possible the integrated learning of different disciplines. By means of the interrelation between knowledge, praxis and reflection, the emphasis is stressed in the apprenticeship of both interactive strategies, and the development of linguistic strategies which improve a high cognitive role among learners. The designed mechanism is based on the cooperation between education students, lectures, the School of Education, and kindergarten and primary teachers. Following these goals, a methodology is applied, hinged on the data elicitation from multimodal texts and spaces of both verbal and reflexive interaction. The impact of this research contributes to the construction of tools improving the teachers’ professional praxis.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164579
It is part of: Capítol del llibre: Lindín, C., Esteban, M. B., Bergmann, J. C. F., Castells, N., & Rivera-Vargas, P. (Ed.) (2020). Llibre d’actes de la I Conferència Internacional de Recerca en Educació. Educació 2019: reptes, tendències i compromisos (4 i 5 de novembre de 2019, Universitat de Barcelona). Institut de Recerca en Educació (IRE-UB) Universitat de Barcelona. [ISBN: 978-84-17934-76-7]. pp 20-27.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164617
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164579
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRED-19_20_27.pdf351.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons