Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164658
Title: Investigant amb la ciutadania per a fer polítiques públiques
Author: Aneas Álvarez, María Asunción
Sandín Esteban, Ma. Paz
Folgueiras Bertomeu, Pilar
Freixa Niella, Montserrat
Vilà Baños, Ruth
Keywords: Dones musulmanes
Educació inclusiva
Investigació
Muslim women
Inclusive education
Research
Issue Date: 2020
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: [cat] La present comunicació presenta una experiència en l’aplicació de l’enfocament de la RRI (Responsible Research and Innovation) en un contracte de recerca encarregat per l’Àrea de Recerca de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya al GREDI (Grup de Recerca en Educació Intercultural) de la Universitat de Barcelona. El contracte de recerca s’ha plantejat com un estudi de cas exploratori pel rol d’agents investigadors que s’ha atorgat al col.leciu diana del projecte: un col.leciu de dones feministes, activistes i musulmanes. La comunicació presenta alguna de les estratègies organitzatives i del procés metodològic seguit. Així com alguns dels resultats de les 39 entrevistes en profunditat realitzades per un conjunt de 14 dones de l’associació de de dones musulmanes de Catalunya (ADMAC).
[eng] The present communication presents an experience in the application of the RRI (Responsible Research and Innovation) approach in a research contract commissioned by the Research Area of the School of Public Administration of Catalonia at the GREDI (Group of Research in Intercultural Education) of the University of Barcelona. The research contract has been considered as an exploratory case study for the role of investigating agents that has been awarded to the target group of the project: a collection of women feminists, activists and Muslims. The communication presents some of the organizational strategies and the methodological process followed. As well as some of the results of the 39 in-depth interviews conducted by a group of 14 women from the association of Muslim women.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164579
It is part of: Capítol del llibre: Lindín, C., Esteban, M. B., Bergmann, J. C. F., Castells, N., & Rivera-Vargas, P. (Ed.) (2020). Llibre d’actes de la I Conferència Internacional de Recerca en Educació. Educació 2019: reptes, tendències i compromisos (4 i 5 de novembre de 2019, Universitat de Barcelona). Institut de Recerca en Educació (IRE-UB) Universitat de Barcelona. [ISBN: 978-84-17934-76-7]. pp 324-333.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164658
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164579
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRED-19_324-333.pdf613.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons