Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164799
Title: Incidència de les característiques de l’activitat física sobre les funcions executives dins del context escolar. Proposta de recerca
Author: Guillem Molins, Marc
García-Galan, María
Berenguer, Alba
Batalla Flores, Albert
Bueno i Torrens, David, 1965-
Keywords: Educació física
Condició física
Infància
Physical education and training
Physical fitness
Childhood
Issue Date: 2020
Publisher: Institut de Recerca en Educació (IRE.UB)
Abstract: [cat] Un dels camps que suscita molt interès tant en neurociència cognitiva com també en educació està encaminat a definir la relació entre la motricitat i el desenvolupament de les funcions executives al llarg de la infància. La voluntat de traslladar els coneixements d’aquest camp d’investigació a l’àmbit educatiu està generant debats transcendents entre diferents autors sobre aspectes fonamentals com: A) analitzar el paper de la motricitat en la maduració de les Funcions executives; B) Estudiar les característiques pròpies de l’activitat motriu en relació amb les funcions executives; i C) Investigar el paper que juguen les Funcions Executives durant l’aprenentatge. L’article pretén relacionar ambdós camps de recerca, definir quines són les línies d’investigació on hi poden col·laborar i obrir perspectives on els seus resultats esdevinguin significatius en l’aprenentatge i el desenvolupament dins l’àmbit de l’escola. Pretén, a més, ser útil no només als investigadors sinó també als professionals de l’educació.
[eng] One of the research fields provoking a lot of interest both in cognitive neuroscience and in education aims to define the relationship between motor skills learning and the development of executive functions, during childhood. The goal of transferring the benefits of knowledge from this research field into educational practice is generating important debate, such as: A) Analyzing the role that motor skills play in the maturity of executive functions; B) Studying the specific characteristics of motor activity in relation to executive functions; and C) Investigating the role of executive functions during Physical Education learning. The article aims to relate the research fields, to define the research lines along which they can collaborate, and to suggest perspectives through which the results can become significant for learning and development in the school environment. Moreover, we expect it to be useful not only for researchers but also for professionals in the educational field.
Note: Podeu consultar el llibre complet a: http://hdl.handle.net/2445/164579
It is part of: Capítol del llibre: Lindín, C., Esteban, M. B., Bergmann, J. C. F., Castells, N., & Rivera-Vargas, P. (Ed.) (2020). Llibre d’actes de la I Conferència Internacional de Recerca en Educació. Educació 2019: reptes, tendències i compromisos (4 i 5 de novembre de 2019, Universitat de Barcelona). Institut de Recerca en Educació (IRE-UB) Universitat de Barcelona. [ISBN: 978-84-17934-76-7]. pp 801-813.
URI: http://hdl.handle.net/2445/164799
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/164579
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Institut de Recerca en Educació (IRE.UB))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IRED-19_801-814.pdf340.71 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons