Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164939
Title: El carboni, l'esquelet de la vida
Author: Casado, Javier (Casado Merediz)
Keywords: Carboni
Biologia
Carbon
Biology
Issue Date: 2019
Publisher: Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró
Abstract: El carboni va esdevenir, fa més de tres mil cinc-cents milions d'anys, l'element bàsic sobre el qual es va generar la vida a la Terra. Per què? Quines característiques el van fer tan especial? D'on va sortir el carboni necessari perquè es desenvolupés la vida? On i com el trobem? En aquest article donarem respostes a aquestes preguntes, tot estudiant l'àtom de carboni, la seva reactivitat, les formes en què es presenta a la naturalesa i els intercanvis que es produeixen entre els diversos compartiments terrestres: atmosfera, hidrosfera, litosfera i biosfera. Però l'objectiu principal serà repassar els diversos tipus de biomolècules que han permès establir, consolidar i evolucionar totes les formes de vida conegudes al nostre planeta. Els glúcids o sucres són molècules força oxidades i entre ells trobem combustibles essencials per a les nostres cèl·lules com la glucosa o la fructosa, però també molècules estructurals, com la cel·lulosa o la quitina. Els àcids grassos permeten la síntesi de diversos lípids derivats, com els triacilglicerols (greixos i olis) i els fosfolípids de les nostres membranes cel·lulars. Els lípids esteroides tenen funcions tant estructurals, en el cas del colesterol, com hormonals (com ara les hormones sexuals o la progesterona). Els aminoàcids, caracteritzats per la presència d'un grup àcid i un altre nitrogenat, són els elements bàsics per fabricar les proteïnes, responsables en darrer terme de totes les nostres funcions. Els nucleòtids, per la seva part, constitueixen els àcids nucleics, portadors i gestors de la informació necessària per fabricar les proteïnes.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.1502.atz30.033
It is part of: L'Atzavara, 2019, vol. 30, p. 33-50
URI: http://hdl.handle.net/2445/164939
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.1502.atz30.033
ISSN: 0212-8993
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Bioquímica i Biomedicina Molecular)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701682.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.