Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165217
Title: La LOMCE o la construcció d'un dret educatiu inexistent: el de triar el castellà com a llengua vehicular
Author: Ridao, Joan, 1967-
Keywords: Dret
Castellà (Llengua)
Català
Bilingüisme
Law
Spanish language
Catalan language
Bilingualism
Issue Date: 2015
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: La Llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació (LOMCE) va introduir el dret dels representants legals dels menors que els seus fills o pupils rebin ensenyament en castellà en aquelles comunitats autònomes (CCAA) amb més d'una llengua oficial. Aquest dret ha estat desenvolupat reglamentàriament en el RD 591/2014. Ambdues normes formen part d'una estratègia de determinats sectors polítics per a construir aquest dret, després d'haver intentat infructuosament que la doctrina constitucional el reconegui. Amb tot, els canvis jurisprudencials que s'han dut a terme amb la STC 31/2010 han intensificat l'exigència d'un tracte de plena igualtat del castellà en relació amb la resta de llengües cooficials han generat noves interpretacions sobre la constitucionalitat dels règims lingüístics vigents en diversos àmbits, també l'educatiu. A l'espera del pronunciament del Tribunal Constitucional sobre la qüestió, determinats preceptes de la LOMCE i de les seves normes de desenvolupament constitueixen una fractura de l'ordre constitucional i estatutari vigent en matèries com el règim lingüístic i les competències educatives a Catalunya.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.8030.02.94
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 2015, num. 63, p. 77-91
URI: http://hdl.handle.net/2445/165217
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.8030.02.94
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
652295.pdf406.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons