Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165224
Title: El canvi de paradigma en la jurisprudència constitucional sobre la competència lingüística dels empleats públics
Author: Ridao, Joan, 1967-
Keywords: Dret
Català
Funció pública
Competència i actuació (Lingüística)
Law
Catalan language
Civil service
Competence and performance (Linguistics)
Issue Date: Jun-2014
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: La STC 165/2013 va declarar constitucional la Llei balear 9/2012, de modificació de la Llei 3/2007, de la funció pública, així com de diverses disposicions en matèria de normalització lingüística i de règim jurídic de l'Administració autonòmica, que tenia com a objecte suprimir l'exigència general d'un determinat nivell de coneixement de català com a requisit per accedir a un lloc de treball a l'Administració pública balear. En essència, el Tribunal Constitucional (TC) no va apreciar cap motiu d'inconstitucionalitat degut al fet que la referida modificació legislativa va tenir lloc en un context «d'àmplia implantació del coneixement del català en la funció pública de l'àmbit territorial i en la societat», i «per la inexistència de tracte preferent del castellà sobre el català», tot apel·lant, de forma expressa, a l'«objectiu d'equiparar plenament les dues llengües [català i castellà]».
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.8030.02.55
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 2014, vol. 61, p. 72-86
URI: http://hdl.handle.net/2445/165224
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.8030.02.55
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
634847.pdf478.93 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons