Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165345
Title: Memòria final del VIIIè Congrés d'Història Moderna de Catalunya
Author: Fargas Peñarrocha, María Adela
Keywords: Història moderna
Catalunya
Congressos
Modern history
Catalonia
Congresses
Issue Date: 2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Sr. director del VIIIè Congrés d'Història Moderna de Catalunya, senyores i senyors, congressistes, professorat de l'Àrea d'Història Mo- derna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Bar- celona de fet, impulsors del Congrés , estudiants: el VIIIè Congrés d'Història Moderna de Catalunya, «Catalunya i el Mediterrani», ha arribat a la seva cloenda. Comença el temps, fructífer, de recapitulació i valoració dels resultats, dels treballs i de la recerca presentada, plante- jada, debatuda, que adquirirà la seva forma definitiva quan assistim a la publicació de les actes. Com és ja un costum arrelat, les conferèn- cies i ponències del VIIIè Congrés seran publicades íntegrament en format paper dins la revista de l'Àrea, Pedralbes. Revista d'Història Mo- derna. Les comunicacions també seran publicades en el marc de la re- vista, però en format digital. Tot el conjunt, a la vista de la rica dinà- mica del Congrés, constituirà una aportació ben significativa a la historiografia general de l'època moderna i a la historiografia catalana en concret.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes
It is part of: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 2020, num. 39, p. 293-297
URI: http://hdl.handle.net/2445/165345
ISSN: 0211-9587
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701773.pdf170.31 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons