Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165349
Title: Le acquisizioni di opere d'arte di Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conte di Peñaranda e viceré di Napoli (1659-1664)
Author: Mauro, Ida
Keywords: Mecenatge
Obres d'art
Nàpols (Regne)
Art patronage
Works of art
Naples (Kingdom)
Bracamonte y Guzmán, Gaspar
Giordano, Luca, 1632-1705
Issue Date: 2007
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: [cat] L'adquisició d'obres d'art per part dels virreis espanyols i la seva cort es realitzava de maneres diferents (regals, compres mitjançant intermediaris...) i tenia finalitats diverses. L'article analitza les obres adquirides a Nàpols pel virrei comte de Peñaranda i l'inventari de l'enviament de part dels seus béns, que van sortir de la capital del regne el 9 de setembre de 1664. Després de cinc anys de govern, aquest virrei tornarà a Espanya amb nombroses obres d'escultura, orfebreria i pintura per al monestir carmelità que va fundar a Peñaranda de Bracamonte i alguns quadres per a la capella madrilenya de la Real Congregación del Santo Cristo de San Ginés. Després de fer l'examen d'algunes d'aquestes peces, sorgiran interessants relacions entre les comissions italianes i espanyoles d'aquest comte, home diplomàtic que va tenir un paper rellevant en la política exterior de la Corona en els darrers anys del regnat de Felip IV i al llarg de la regència de Mariana d'Àustria.
[spa] La adquisición de obras de arte napolitano por parte de los virreyes españoles y de su corte se realizaba de maneras diferentes (regalos, compras por medio de intermediarios...) y tenía diversas finalidades. El artículo analiza las obras adquiridas en Nápoles por el virrey conde de Peñaranda y el inventario del envío de parte de sus bienes, salidos de la capital del reino el 9 de septiembre de 1664. Después de cinco años de gobierno, este virrey volverá a España con numerosas obras de escultura, orfebrería y pintura para el monasterio carmelita que fundó en Peñaranda de Bracamonte y algunos cuadros para la capilla madrileña de la Real Congregación del Santo Cristo de San Ginés. En el análisis de algunas de estas piezas, han surgido interesantes relaciones entre las comisiones italianas y españolas de este conde, diplomático que desempeñó un papel fundamental en la política exterior de la Corona entre los últimos años del reinado de Felipe IV y la regencia de Mariana de Austria.
[eng] The works of art acquisition by the Spanish viceroys and their court was carried out in different ways (presents, purchases by midd- lemen...) and it had several aims. This article analyses the works of art purchased in Naples by the viceroy count of Peñaranda and the inventory of some of them shipped to Spain on September 1664. After a five years long government this viceroy came back to Spain with a lot of sculptures, goldsmith's arts and paintings for the Carmelite convent he founded in Peñaranda de Bracamonte and some paintings for the chapel of the Real Congregación del Santo Cristo de San Ginés in Madrid. Some of these masterpieces show interesting relations between the Italian and Spanish patronage of this count, a diplomat who played a strong influence in the Spanish politic during the last years of Felipe IV's kingdom and the Mariana de Austria's regency.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.5565/rev/locus.186
It is part of: Locus Amoenus, 2007, num. 9, p. 155-169
URI: http://hdl.handle.net/2445/165349
Related resource: https://doi.org/10.5565/rev/locus.186
ISSN: 1135-9722
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
593678.pdf765.05 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons