Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165556
Title: Exposició professional al mercuri
Author: Canela i Soler, Jaume
Villalbí, Joan R.
Keywords: Mercuri
Seguretat en el treball
Toxicologia
Mercury
Industrial safety
Toxicology
Issue Date: 1-Jan-1983
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: El mercuri inorgànic com a risc per a la salut humana ha estat objecte de nombrosos estudis. El seu ús com a fàrmac ja comportà la descripció de patologia mercurial per FERNEL en el segle XVI. Existeixen descripcions d'intoxicació professional per mercuri degudes a AGRÍCOLA i PARACELSO en el segle XVI, a RAMAZZINI en el XVIII, a KUSSMAUL en el XIX i a Thompson en el XX. A ells es deuen les descripcions clíniques de la síndrome d'intoxicació metcurial. Malgrat que la indústria del feltre i la barreteria fou durant molts anys la major font d'intoxicació mercurial, a Espanya se la coneix des de molt antic per l'existència de mines de cinabri a Almaden. Recentment s'han introduït productes que han desplaçat el mercuri de la indústria del feltre, encara que altres aplicaciones industrials del metall i els seus beneficis i mineria romanen com a possible font d'intoxicació laboral.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Annals de Medicina, 1983, vol. 69, num. 6, p. 501-507
URI: http://hdl.handle.net/2445/165556
ISSN: 0210-7465
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Fonaments Clínics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
012106.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.