Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165763
Title: ¡Ay de los vencidos¡. Las consecuencias de la guerra en la Protohistoria.
Author: Gracia Alonso, Francisco, 1960-
Keywords: Guerra
Protohistòria
War
Protohistory
Issue Date: 2005
Publisher: Museu d'Arqueologia de Catalunya
Abstract: [cat] L'estudi de la guerra en la protohistòria depèn essencialment de l'anàlisi complexa de les fonts clàssiques i de la no sempre possible confirmació arqueològica. Des de la perspectiva que la guerra desenvolupada a la península Ibèrica durant els segles IV-II aC per les comunitats preromanes es basà en els conceptes de la guerra complexa amb inclusió d'idees organitzatives d'origen mediterrani, s'analitzen les conseqüències polítiques, econòmiques, demogràfiques i socials que conduïren a la seva desaparició com entitats polítiques independents davant la pressió de Cartago i Roma.
[eng] The conception and study of the protohistoric wars after the analysis of classical literary texts and archaeological documentation are very complicated. The war at the Iberian peninsula from the IV to the II centuries B.C., present the principals characters of the modern and complexes concepts of war after the Mediterranean influences of Greek, Carthaginian and Roman strategies and tactics. This work analyzed the politic, economic, demographic and social consequences previous at the end of independent indigenous social structures against the imperial policy on Cartage and Rome.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Cypsela/article/view/138894
It is part of: Cypsela, 2005, num. 16, p. 116-146
URI: http://hdl.handle.net/2445/165763
ISSN: 0213-3431
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
541834.pdf492.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.