Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165769
Title: El nou Estatut i l'administració local. Perspectives i reformes
Author: Ridao, Joan, 1967-
Keywords: Catalunya
Administració local
Legislació
Catalonia
Local government
Legislation
Issue Date: 2007
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: És sabut que l'aplicació de l'Estatut de 1979 féu aflorar, particularment en els darrers temps, un panorama molt complex en una matèria com l'organització territorial i el règim local en què, ja d'entrada, no es conferí a la Generalitat el mateix marge de decisió política que en l'Estatut de 1932.1 Posteriorment, la praxi legislativa i política anà posant en relleu els obstacles existents en el camp de l'organització local administrativa del territori i en el règim local pròpiament dit. Així, en el primer cas no ha estat possible establir un model territorial propi i singularitzat per a Catalunya, en bona part a causa de la intangibilitat de les diputacions provincials i de la superposició d'estructures administratives després que el Parlament creà les comarques el 1987; i en el segon supòsit, el del règim local, no hi ha discussió sobre el fet que la competència exclusiva sobre aquesta matèria ha quedat notablement disminuïda tant per la presència d'una legislació bàsica que ha impregnat de manera gairebé asfixiant tots els àmbits que integren l'estatut jurídic dels ens locals, com pel fet que s'ha estat privant a la Generalitat de tota possible incidència en alguns dels sectors estratègics del règim local com són el règim electoral i el finançament.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/revista.2007-05-08.9854996892/El_nou_Estatut_i_l_Administracio_local._Perspectives_i_reformes/es?set
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2007, num. 34, p. 2-25
URI: http://hdl.handle.net/2445/165769
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
606984.pdf236.09 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons