Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165770
Title: Crítica al model de Kula
Author: Barceló, Alfons (Barceló Ventayol)
Keywords: Teoria econòmica
Història econòmica
Economic theory
Economic history
Issue Date: 1976
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: Dos elements han actuat com a catalitzadors del present assaig: una problemàtica teòrica, de la qual ja fa alguns anys que m'estic ocupant, i un llibre (Teoría económica del sistema feudal) que té el merit d'enfocar els problemes històrics des d'un angle encara poc freqüent: el teòric. Una exposició resumida de la problemàtica mencionada pot ser la següent: la teoria econòmica dominant parteix d'un enfocament insatisfactori; és limitada la seva capacitat d'explicar els mecanismes econòmics efectius i de descobrir les tendències econòmiques rellevants en un pla correcte; resulta contradictòria la seva utilitat com a utillatge mental per als historiadors, perquè, malgrat subministrar algunes trames analítiques, sovint també en distorsiona les interpretacions. Aquesta situació pot ser superada només a partir d'una alternativa, ja esbossada (aquesta és la meva hipòtesi de treball) en les aportacions neoricardianes i neomarxistes, que ha de mesurar les seves forces no solament en el nivell lògic, sinó principalment en la pràctica, és a dir, en l'únic laboratori a gran escala de que disposem: la història econòmica.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Recerques/article/view/137532
It is part of: Recerques, 1976, num. 6, p. 33-49
URI: http://hdl.handle.net/2445/165770
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002789.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.