Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165877
Title: La vila i el terme de Vila-sacra en el segle XV. (Estudi d'un capbreu del monestir de Sant Pere de Rodes)
Author: Arnall i Juan, M. Josepa (Maria Josepa)
Keywords: Història local
Vila-sacra (Catalunya)
Local history
Issue Date: 1986
Publisher: Institut d'Estudis Empordanesos
Abstract: Durant els segles XV, XVI i XVII els monestirs i comunitats eclesiàstiques es preocuparen de tenir llibres-capbreus on hi anotaven la relació de béns (cases, terres, etc.), sotmesos al règim emfitèutic, tot indicant llur situació, superfície i afrontacions, així com els drets dominicals (prestacions en moneda o en espècie, pagament de lluïsmes, delmes, etc.). Del cenobi de Sant Pere de Rodes se'n conserven uns quants d'aquests manuals a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i un d'ells fa referència exclusivament al nostre poble n). És un volum de l'any 1636, en paper, copiat pel frare Jeroni Climent que transmet íntegrament la capbrevació o declaració feta davant el notari de l'abadiat, Guillem Ferrer, pels habitants de Vila-sacra sobre les cases, terres i altres béns que posseïen pel monestir l'any 1429(3). El llibre està escrit en català i conté 913 escriptures, 737 de Vila-sacra i 176 de Palol. És de petites dimensions (225 x 160 mil·límetres) i consta de 170 folis sense numerar. El capbreu pròpiament dit no comença fins el foli 12, ja que el precedeixen uns quants documents datats abans del segle XV que concerneixen també a Vila-sacra.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/342411
It is part of: Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 1986, vol. 19, p. 204-285
URI: http://hdl.handle.net/2445/165877
ISSN: 1136-0267
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000206.pdf11.99 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons