Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/165919
Title: Un manual de Sant Pere de Rodes del segle XVIIè (estudi onomàstic i notarial)
Author: Arnall i Juan, M. Josepa (Maria Josepa)
Keywords: Història local
Alt Empordà (Catalunya)
Local history
Alt Empordà (Catalonia)
Issue Date: 1985
Publisher: Institut d'Estudis Empordanesos
Abstract: A l'Arxiu de la Corona d'Aragó es conserva un manual del segle XVII, de petites dimensions (210 x 160 mms.), sense enquadernació ni títol destacat, que ens ha servit de base per a l'elaboració d'aquest treball. És en paper i consta de 113 folis, dels quals els 8 últims estan en blanc. El manuscrit està escrit per una sola mà amb una lletra molt personal, pròpia de l'època i l'únic epígraf que es llegeix és Notas que fan per la Abadia de S. Pere de Rodas, que encapçala el primer foli. A continuació hi estan copiades les escriptures sense cap ordre de relació, ni cronològic ni toponímic. La pauta que sembla que va emprar el copista va ésser traslladar en el llibre les diverses notes de cada notari que en aquell moment es trobaven a l'Arxiu del monestir, tal vegada per a una major seguretat en cas de que es perdés l'original. La data de llurs documents va del segle XIV al XVII i la major part d'ells són capbrevacions fetes pels caps de casa de diversos pobles que declaren posseir en emfiteusi unes terres propietat del cenobi. Les dades que aporten són de gran interès perquè donen a conèixer la superfície de la terra conreada, la partida del terme on era ubicada i el cens o cànon anual. També en algun cas, com, per exemple, a Llançà i a La Selva els establiments emfitèutics són de botigues prop del port.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/92952
It is part of: Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 1985, vol. 18, p. 70-96
URI: http://hdl.handle.net/2445/165919
ISSN: 1136-0267
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000211.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons